Gradski odbor je posebno radno telo koje čine članovi Udruženja koji su stručna lica iz različitih društvenih oblasti i koji su angažovani u tim oblastima za  različite aktivnosti Udruženja.

Predsednika Gradskog odbora bira Gradski odbor od svojih članova a na predlog Predsedništva Udruženja na rok od  2 godine.

Igor Ognjanović
Koodinator resora za bezbednost u saobraćaju
Tatjana Dugić
Koordinator resora za obrazovanje
Mirko Ćirić
Koordinator resora za zdravstvo
Svetlana Đelošević
Koordinator resora za međuopštinsku i regionalnu saradnju
Ivana Prokić
Koordinator resora za saradnju sa privredom
Gojko Kruljević
Koordinator resora za ekologiju
Zoran Jovanović
Koordinator resora za komunalna pitanja
Vujadin Jovanović
Koordinator resora za poljoprivredu
Nenad Tanasijević
Koordinator resora za sport
Ognjen Obradović
Koordinator resora za saradnju sa Univerzitetom u Kragujevcu