Izvršni odbor organizacije je operativni organ koji sprovodi odluke Predsedništva na terenu i radi na promociji programa koji je kreirao Glavni odbor. Izvršni odbor organizacije predvodi predsednik dr Krstić Aleksandar. Izvršni odbor u užem sastavu čini 5 koordinatora rada mesnih zajednica i to su: ……. izvršni odbor u širem sastavu čine svi predsednici mesnih odbora. Da bi mesni odbor bio konstituisan i dobio predsednika potrebno je da ima minimum 5 članova sa teritorije svoje mesne zajednice ukoliko u njoj živi manje od 3000 osoba sa pravom glasa, 7 članova ukoliko na teritoriji tmesne zajednice živi od 3 do 5 000 osoba sa pravom glasa odnosno 10 članova sa teritorije mesne zajednice u kojoj živi više od 5000 osoba sa pravom glasa. 

Izvršni odbor u užem sastavu sastaje se jednom nedeljno. Izvršni odbor u širem sastavu sastaje se jednom mesečno.