Nemanja Miljković – Pače
Potpredsednik glavnog odbora
Igor Ognjanović
Koodinator resora za bezbednost u saobraćaju
Aleksandar Raketić
Član predsedništva
Marko Mijanović
Potpredsednik glavnog odbora
Dušan Zeka Aleksić
Predsednik predsedništva
Nedeljko Mišić
Potpredsednik Predsedništva
Petar Rosić
Generalni sekretar
Branko Pavlović
Direktor kancelarije
Ljiljana Dizdarević
Član predsedništva
Tatjana Dugić
Koordinator resora za obrazovanje
Dragan Matić
Član predsedništva
Milan Stevanović
Član predsedništva
Bojan Nenković
Član predsedništva
Suzana Ćuprić Milovanović
Potpredsednica Predsedništva
Mirko Ćirić
Koordinator resora za zdravstvo
Svetlana Đelošević
Koordinator resora za međuopštinsku i regionalnu saradnju
Ivana Prokić
Koordinator resora za saradnju sa privredom
Gojko Kruljević
Koordinator resora za ekologiju
Zoran Jovanović
Koordinator resora za komunalna pitanja
Vujadin Jovanović
Koordinator resora za poljoprivredu
Nenad Tanasijević
Koordinator resora za sport
Ognjen Obradović
Koordinator resora za saradnju sa Univerzitetom u Kragujevcu