Predsedništvo Udruženja je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju cilјeva udruženja koji su utvrđeni Statutom.

Predsedništvo čine: kao stalni članovi Predsednik Predsedništva Udruženja, Generalni sekretar, Predsednik Glavnog odbora, Predsednik omladine i Predsednik Gradskog odbora kao i još  najviše 8 članova Udruženja koje bira Predsedništvo na predlog Predsednika.

Mandat stalnih članova Predsedništva Udruženja traje dve godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Predsednik ima prvog i drugog zamenika koga bira Predsedništvo na predlog Predsednika.

Predsedništvo donosi odluke na sednicama Predsedništva.

Aleksandar Raketić
Član predsedništva
Dušan Zeka Aleksić
Predsednik predsedništva
Nedeljko Mišić
Potpredsednik Predsedništva
Ljiljana Dizdarević
Član predsedništva
Dragan Matić
Član predsedništva
Bojan Nenković
Član predsedništva
Suzana Ćuprić Milovanović
Potpredsednica Predsedništva