Skupština organizacije održava se jedan put mesečno uz mogućnost propuštanja jednog meseca u pola godine. Skupština organizacije ima radni i ceremonijalni deo. 

U radnom delu Skupština organizacije usvaja izveštaj o radu između dve sednice i usvaja dalje aktivnosti. Skupština organizacije usvaja izveštaj sa razgovora sa novim kandidatima za članstvo i izjašnjava se o prijemu novih članova. 

U ceremonijalnom delu zasedanja promovišu se novi članovi, maksimalno 40 mesečno (10 nedeljno) i promovišu se koordinatori strukovnih i mesnih odbora koji su konstituisali svoje odbore.