Gradski odbor Archives - 300 Kragujevčana

Igor Ognjanović

Rodjen 1983. godine u Kragujevcu gde završava Prvu kragujevačku gimnaziju. Nakon završenih studija počinje da se

Tatjana Dugić

Rođena 5. marta 1971. godine u Kragujevcu. Osnovnu školu "21 oktobar" kao i Prvu kragujevačku gimnaziju

Mirko Ćirić

Rođen 03.04.1984. godine u Kragujevcu. Osnovno školsko obrazovenje započeo u OŠ “Treći kragujevački Bataljon”, a potom

Svetlana Đelošević

Rođena 25.05.1989. godine u Kragujevcu. Srednju školu, odsek – Ekonomski tehničar završila u Kniću. Diplomirala na

Ivana Prokić

Rođena 07.02.1980. godine u Kragujevcu. Diplomirala na Fakultetu za uslužni biznis u Sremskoj Kamenici. Srednju i

Gojko Kruljević

Rođen 21.04.1983. godine u Kragujevcu. Završio Prvu kraguevačku gimnaziju. Potom upisuje Prirodno-matematički fakultet i stiče zvanje

Zoran Jovanović

Rođen 09.05.1955. godine u Kragujevcu. Osnovnu školu i Prvu tehničku školu završio je u rodnom gradu.

Vujadin Jovanović

Rođen 09.09.1980. godine u Kragujevcu. Završio Osnovnu školu „Radoje Domanović“ u rodnom gradu. Završetkom srednje Poljprivredno-veterinarske

Nenad Tanasijević

Rođen 20.04.1985. godine u Kragujevcu. Osnovnu i srednju školu završio u rodnom gradu, nakon čeka stiče

Ognjen Obradović

Rođen  22.9.1994. godine u Kragujevcu. Osnovnu i srednju školu završio u rodnom gradu. Diplomirao je na